Zadejte procentuální podíl pacientů, o kterých se domníváte, že při současném léčebném režimu dosahují nulového počtu léčených krvácení

50 %
Neintervenční studie se 103 pacienty s hemofilií A s inhibitory prokázala, že pouze 6.7% pacientů s epizodickou léčbou BPA a 10.7% pacientů na profylaxi BPA dosahovalo nulového krvácení 8

Adaptováno podle Mahlangu J a kol. 2017.