Diagnózy, ve kterých probíhá výzkum protinádorové imunoterapie

Kliknutím na body se dozvíte víc
 • Lymfom

  Lymfomy jsou nádorová onemocnění, která vznikají z buněk mízních uzlin, tzv. lymfocytů.1

  Více informací o jednotlivých druzích lymfomů >
 • Rakovina prsu

  Zhoubný nádor prsu je nejčastěji se vyskytující nádor u žen.2

  Více o diagnóze a léčbě karcinomu prsu >
 • Melanom

  Jedná se o nejnebezpečnější formu rakoviny kůže. Zpočátku se projevuje nenápadnou skvrnkou a může končit rozsáhlými orgánovými metastázami v kůži, mízních uzlinách, mozku, plicích, játrech aj.7

  Více o zhoubných nádorech kůže >
 • Rakovina plic

  Maligní nádory plic se dělí na dvě skupiny: nádory malobuněčné a nádory nemalobuněčné. Karcinom plic je nejčastější zhoubný nádor u českých mužů a čtvrtý nejčastější zhoubný nádor u žen.6

  Více o příznacích a léčbě nádorů plic >
 • Sarkom

  Jde o velmi různorodou skupinu zhoubných nádorů vycházejících z vazivové tkáně. Vytvořit se mohou kdekoliv – na končetinách, trupu, v dutině břišní, hrudní i v kterémkoliv orgánu. Onemocnět mohou děti i dospělí.4

 • Nádory ledvin

  Ledvinu postihuje několik druhů zhoubného bujení. Nejčastějším nádorem bývá adenokarcinom ledviny u dospělých.3

  Více informací výskytu a léčbě nádorů ledvin >
 • Nádory tlustého střeva a konečníku

  Nádory tlustého střeva a konečníku tvoří jednu z nejčastějších onkologických diagnóz. Každoročně je v České republice diagnostikováno nově kolem 8 000 nemocných a téměř 4000 pacientů ročně na toto onemocnění zemře.8

  Více o této diagnóze >
 • Rakovina močového měchýře

  Vyznačuje se růstem abnormálních tkání ve výstelce močového měchýře. V některých případech se šíří do okolní svaloviny a orgánů.9

  Více o rakovině močového měchýře >
 • Rakovina prostaty

  Karcinom prostaty je nejčastější onkologickým onemocnění mužů u nás. Incidence této nemoci vzrůstá s věkem.10

  Více informací o této diagnóze >
 • Leukemie

  Leukemie se projevuje poruchou funkce kostní dřeně a krve. Jde o zhoubný nádor bílých krvinek, jedné ze složek imunitního systému člověka. Dělí se na čtyři hlavní typy: Akutní myeloidní leukemie (AML), Chronická myeloidní leukemie (CML), Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) a Chronická lymfatická leukemie (CLL).5

  Více o chronické lymfatické leukemii >
 • Myelom

  Mnohočetný myelom vzniká z jednoho druhu bílých krvinek, které se nazývají plazmatické buňky. Nádorově změněné plazmatické buňky se nazývají buňky myelomové. Tyto buňky za normálních okolností sídlí v kostní dřeni, proto postihuje tato nemoc také kostní dřeň a okolní kosti.11