Jaká je nejčastější forma nádorového onemocnění krve?

Nádorová onemocnění krve jsou celosvětově pátou nejčastější příčinou smrti na nádorové onemocnění. Jednou z nejčastějších forem je lymfom.2

Co je to nehodgkinský lymfom (NHL)?

NHL je typ nádorového onemocnění krve, které vzniká v lymfocytech. Lymfocyty jsou druh bílých krvinek, které jsou jednou z hlavních složek imunitního systému.3

Jaké jsou nejčastější podtypy NHL?

Dvěma nejčastějšími podtypy NHL jsou difúzní velkobuněčný B-lymfom (agresivní, rychle rostoucí forma) a folikulární lymfom (indolentní, pomalu rostoucí forma).4,5

Proč je při diagnóze důležité stanovit podtyp NHL?

Různé podtypy se mohou chovat různě, a mohou proto vyžadovat různé způsoby léčby.6

Jaký je průměrný věk pacientů při diagnóze folikulárního lymfomu?

Průměrný věk při stanovení diagnózy folikulárního lymfomu je 60 let.7

U kolika pacientů se zjistí folikulární lymfom v pokročilém stadiu?

Příznaky folikulárního lymfomu se často objevují postupně. Pacienti si jich proto nevšimnou. Z tohoto důvodu je u 80 % pacientů při diagnóze stanoveno pokročilé onemocnění.8

Proč se u některých pacientů s folikulárním lymfomem nenasadí léčba ihned po diagnóze?

Pacienti s časným onemocněním nemusí dostávat žádné léky, dokud se u nich neprojeví nebo nezmění příznaky. Lékař ale onemocnění neustále sleduje. Tento přístup se nazývá „sledování a čekání“.9

Lze folikulární lymfom vyléčit?

Folikulární lymfom se obecně považuje za nevyléčitelný. Léčba umožňuje mít kontrolu nad onemocněním a pacienti se můžou dožívat řadu let od diagnózy.10

Jaký je hlavní cíl léčby folikulárního lymfomu?

Folikulární lymfom se při každém návratu hůře léčí a možnosti léčby se postupně vyčerpávají. Cílem léčby je prodloužit dobu do návratu onemocnění při zachování optimální kvality života.11