Kolik nervových buněk (neuronů) má lidský mozek?

Kolik nervových buněk (neuronů) má lidský mozek?
kolem 9 milionů
asi 90 milionů
zhruba 90 miliard

Jakou rychlostí se pohybují nervové signály v mozku zdravého člověka?

Jakou rychlostí se pohybují nervové signály v mozku zdravého člověka?
50 m/s
100 m/s
1000 m/s

K čemu slouží myelin?

K čemu slouží myelin?
Chrání neurony a pomáhá přenosu nervových vzruchů.
Je to blána, která chrání mozek.
Spojuje levou a pravou mozkovou hemisféru.

Co je to roztroušená skleróza (RS)?

Co je to roztroušená skleróza (RS)?
Rakovinné onemocnění mozku
Autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, kdy imunitní systém napadá myelinové pochvy nervových vláken.
Nemoc způsobená kornatěním mozkových tepen

Mezi nejčastější první příznaky RS patří:

Mezi nejčastější první příznaky RS patří:
Problémy s chůzí, brnění nebo ztuhlost končetin, poruchy zraku
Otoky nohou, vypadávání vlasů, bušení srdce
Zvýšené alergické reakce

Nejčastějším typem roztroušené sklerózy je tzv. relaps-remitentní RS. Co je pro ni typické?

Nejčastějším typem roztroušené sklerózy je tzv. relaps-remitentní RS. Co je pro ni typické?
Dědí se vždy z otce na syna.
Příznaky se objevují v pravidelných měsíčních intervalech.
Akutní relapsy (ataky/příznaky) s plným nebo částečným návratem do původního stavu, mezitím onemocnění stabilní (remise).

Další typ RS se nazývá primárně-progresivní. Jaký má průběh?

Další typ RS se nazývá primárně-progresivní. Jaký má průběh?
Trvalá progrese nemoci od jejího propuknutí. Vzniká v pozdějším věku, cca mezi 40.-50. rokem.
Dědí se vždy z matky na dceru.
Můžeme mu předejít očkováním.

Proč je třeba začít s léčbou roztroušené sklerózy co nejdříve?

Proč je třeba začít s léčbou roztroušené sklerózy co nejdříve?
Aby si tělo na léky co nejrychleji zvyklo.
Aby se zachovalo co nejvíce nervových spojení a zpomalil se rozvoj onemocnění.
Aby se zpřesnily informace v registru nemocných.

Kolik peněz investovala společnost Roche celosvětově za rok 2017 do výzkumu a vývoje nových léků?

Kolik peněz investovala společnost Roche celosvětově za rok 2017 do výzkumu a vývoje nových léků?
10,4 miliardy CHF (cca 225 miliard Kč)
113 milionů CHF (cca 2,5 miliardy Kč)
13 milionů CHF (cca 282 milionů Kč)