Mýty a fakta o nádorech plic

O nádorech plic panuje řada mýtů. Mnoho z nich přispívá ke stigmatizaci tohoto onemocnění. Prohlédněte si kartičky a odhalte fakta, která se skrývají za zažitými představami.

Mýtus

Plicními nádory onemocní pouze kuřáci.

Fakta

Až 15 % případů nádorů plic se vyskytuje u lidí, kteří nikdy nekouřili.1

Mezi další faktory, které mohou přispět k rozvoji nemoci, patří špatné životní prostředí a pasivní kouření.1

Mýtus

Všichni lidé s nádorem plic trpí kašlem.

Fakta

Ačkoli hodně (až 75 %) lidí s nádorovým onemocněním plic má kašel, u mnohých se kašel nevyskytuje a někteří nemají vůbec žádné příznaky.2

Mýtus

Zhoubné nádory plic jsou moderní nemoc, která neexistovala před masovou výrobou cigaret.

Fakta

Nádorová onemocnění plic byla poprvé rozpoznána v roce 1761, dlouho předtím, než se začaly vyrábět cigarety. Ačkoli se vyskytovala relativně vzácně, způsobovala postiženým řadu zdravotních problémů.3

Mýtus

Nádory plic postihují pouze plíce

Fakta

U této nemoci se nádory často šíří do mozku, kde mohou způsobit neurologické nebo psychické poruchy, anebo do kostí, které jsou pak náchylné ke zlomeninám.4

Mýtus

Karcinomem plic trpí pouze muži

Fakta

Zhoubné nádory plic postihují dvakrát častěji muže než ženy. V roce 2016 onemocnělo v ČR 4478 mužů a 2304 žen.5

Mýtus

Existuje pouze jeden typ nádoru plic

Fakta

Nádory plic můžeme rozdělit na nemalobuněčný a malobuněčný typ s mnoha dalšími podtypy.4

Mýtus

Člověk nemůže žít pouze s jednou plící, takže chirurgické odstranění nádoru není možné.

Fakta

K léčbě lokalizovaného (nerozšířeného do dalších částí těla) nádoru je možné odstranit část plíce anebo celou plíci.4

Mýtus

Nádory plic postihuji pouze starší lidi

Fakta

Nádorová onemocnění plic se vyskytují u starších lidí častěji, ale téměř polovina (44 %) nových případů v České republice postihuje osoby mladší 65 let.6

Mýtus

Jakmile se nádor plic rozšíří, je nevyléčitelný

Fakta

Jakmile se nádor plic rozšíří, je obtížnější ho léčit. Ale i když obvykle není vyléčitelný, lze ho léčit a nové možnosti (cílená terapie a imunoterapie) mohou prodloužit přežití.4